iphone text

Afbeelding nodig bij een artikel? Pluk nooit zomaar beeld van internet! Dat kan een heel dure grap worden. Een fotograaf kan, indien zijn auteursrechten zijn geschonden, een heel vette rekening presenteren. Bij Amerikaanse beeldbanken begint de rekening dan bij 600-700 euro.
Gelukkig is er ook een gerechtelijk uitspraak uit december 2017 waarbij een argeloze 'plaatjespikker' die daar niks aan verdient, enigzins beschermd is.

beeldscherm tekens

Schending auteursrecht

De Rechtbank Rotterdam deed december 2017 uitspraak ik een zaak die een fotograaf aanhangig had gemaakt. De fotograaf zag beeld van hem op een website van een stichting die geheel op vrijwilligers draait. Er was geen toestemming gevraagd voor dat beeld en de fotograaf eiste € 12.000 wegens schending van zijn auteursrecht. Dat is een fors bedrag, maar er zijn gevallen bekend waarbij een fotograaf zo'n hoog bedrag inderdaad kreeg toegewezen.

Geen inkomsten misgelopen

In dit geval volgde de rechter een andere redenering. Hij vergeleek de huidige positie van de fotograaf met de situatie waarin zijn auteursrecht niet zou zijn geschonden (en dus de stichting wel om toestemming zou hebben gevraagd). De rechter achtte het aannemelijk dat de stichting dan niet voor de foto zou hebben betaald en hem niet zou hebben geplaatst. Conclusie is dat de fotograaf dus geen inkomsten is misgelopen.

De rechter verwierp de eis van € 12.000. Bovendien moest de fotograaf, die de zaak aanhangig had gemaakt maar verloor, de advocaatkosten van de stichting betalen.

Zeker weten, of betalen

Deze uitspraak garandeert niet dat een rechtzaak over onrechtmatig gebruik van beeld altijd zo gunstig voor de gebruiker zal uitpakken. Voorkomen is altijd beter. Zorg er dus voor dat je zeker weet dat gebruikt beeld gratis is, of betaal er gewoon iets voor.

iphone text